Iedereen kan volgens eigen wensen en behoefte vrij kiezen uit ons zorgaanbod voor of na de bevalling.

We zijn geconventioneerd. Dit betekent dat wij ons houden aan de afspraken van het RIZIV qua prijs en tijdsbesteding. Voor ons gehele zorgaanbod is de derdebetalersregeling van toepassing. Dit betekent dat de mutualiteit de verstrekkingen rechtstreeks aan ons vergoedt. Voor enkele verstrekkingen komt er remgeld bij ten laste van de zorgvragende, vaak komt een hospitalisatieverzekering hierin tussen. Er wordt een forfait voor de verplaatsingsonkosten gevraagd, afhankelijk van de afstand.

Bij vragen over en/of interesse in ons zorgaanbod kan altijd geheel vrijblijvend via mail of telefoon met ons contact worden opgenomen.


VOOR
Medische begeleiding zwangerschap
Prenatale informatiereeks
Prenatale kinesitherapie

TIJDENS
Op dit moment bieden wij geen begeleiding bij de arbeid thuis of bij een thuisbevalling. Zie Levensloop van Ammavita. We zoeken graag mee naar een oplossing voor diegene die hieromtrent wel wensen hebben.

NA
Nazorg na het gewone ziekenhuisverblijf en verderop in de kraamtijd
Nazorg na een verkort ziekenhuisverblijf (ambulante/poliklinische bevalling) of nazorg na een thuisbevalling
Postnatale kinesitherapie
Borstvoedingsbegeleiding
Babymassage

WORKSHOPS
Herbruikbare luiers
Draagdoeken

p

VOOR

Doorheen de zwangerschap willen we toekomstige ouders via medische begeleiding, psychosociale ondersteuning en prenatale informatieverstrekking de kans geven zich voor te bereiden op wat komt. Vertrouwd gemaakt worden met wat normaal is, wat er kan bijhoren, wat mogelijke scenario's zijn, geeft ook vertrouwen in het hele proces op het moment dat het zich allemaal afspeelt.

p
Medische begeleiding zwangerschap
We volgen de zwangerschap op door het controleren van de verschillende parameters (urine, bloed, gewicht, bloeddruk, groei en ligging van de baby, harttonen), het beantwoorden van vragen en het bespreken van eventuele klachten of bezorgdheden. Bij abnormale signalen en voor het uitvoeren van de echografieŽn wordt beroep gedaan op de gynaecoloog. Ook doorverwijzing naar de huisarts kan van toepassing zijn. Voor een eerste zwangerschapsconsultatie (informatie over o.a. werking van en mogelijkheden binnen ammavita, vragen beantwoorden, opstellen zwangerschapsdossier, medische controle) voorzien we altijd een uur. Voor de vervolgconsultaties mag naar eigen behoefte gekozen worden tussen een half uur (medische controle) of anderhalf uur (medische controle en uitgebreide informatie).

financiŽle afspraken

p
Prenatale informatiereeks
In groepjes van maximaal vijf koppels willen we aanstaande ouders de kans geven om kennis van en inzicht in het hele proces van zwangerschap, bevalling en kraamperiode op te doen. Een goede voorbereiding kan voor rust en vertrouwen zorgen en biedt de kans om een persoonlijke en geÔnformeerde keuze te maken, binnen het medisch toelaatbare. De volgende onderwerpen worden besproken: werking baarmoeder en baarmoederhals, voorbereiding einde zwangerschap, start en verloop arbeid, tips over omgaan met de pijn, persen, kraamperiode, borst- en flesvoeding, omgang met de baby... Ademhalings- en ontspanningstechnieken worden ook aangekaart. We streven naar interactieve informatieverstrekking en spelen in op de aanwezige vragen en behoeften.

Het inschrijvingsgeld ten laste van de zwangere voor deze reeks bedraagt 60Ä. Sommige hospitalisatieverzekeringen nemen Ė een deel van Ė dit remgeld op zich. De reeksen gaan door vanaf 3 inschrijvingen.

De data van de volgende reeksen zijn:

2018: Alle reeksen volzet

2019

Reeks 1: woensdag 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2 en 13/2, telkens van 20u tot 21u30, in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 2: donderdag 14/2, 21/2, 28/2, NIET 7/3, 14/3, 21/3 en 28/3, telkens van 20u tot 21u30, in onze praktijkruimte in Wichelen.

Reeks 3: woensdag 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4 en 24/4, telkens van 20u tot 21u30, in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 4: dinsdag 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5 en 4/6, telkens van 20u tot 21u30, in onze praktijkruimte in Wichelen.

Reeks 5: woensdag 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 en 26/6, telkens van 20u tot 21u30, in onze praktijkruimte in Aalst.

Voor inschrijving of meer informatie zijn we bereikbaar via telefoon of mail.

financiŽle afspraken
.
p

Prenatale kinesitherapie

Wil men zich prenataal voorbereiden op de bevalling, dan raden we in eerste instantie onze prenatale informatiesessies aan (zie boven). Prenatale kinesitherapie is vooral aangewezen bij specifieke zwangerschapsproblemen, zoals bijvoorbeeld urine-incontinentie, rug- en bekkenklachten.

Een voorschrift van de arts is nodig. Een prenatale kine-sessie kost 21,96 euro, waarbij de mutualiteit tussen komt. Sommige hospitalisatieverzekeringen nemen remgeld op zich.

Wegens moederschapsrust van Mieke is tot begin 2017 geen postnatale kinesitherapie mogelijk in ammavita. Bedankt voor het begrip. Indien gewenst, kunnen we referenties doorgeven van collega-kinesitherapeuten die bedreven zijn in pre- en postnatale kinesitherapie.financiŽle afspraken

p

TIJDENS

Op dit moment bieden wij geen begeleiding bij de arbeid thuis of bij een thuisbevalling. Zie Levensloop van Ammavita We zoeken graag mee naar een oplossing voor diegenen die hieromtrent wel wensen hebben.

p

NA

Bij het vertrouwd raken met de zorg voor een pasgeborene, het opstarten en doorzetten van de (borst)voeding, het vinden van een aangepast ritme, het omgaan met een nieuwe rol, het terugblikken op en verwerken van de hele bevallingservaring, -kortom bij de zovele vragen die vaak rijzen bij al het nieuwe-, kunnen we de kersverse familie ook bijstaan. Deze nazorg is mogelijk gedurende het eerste levensjaar van het kindje en kan ook na een gewoon ziekenhuisverblijf opgestart worden.

p
Nazorg na het gewone ziekenhuisverblijf en verderop in de kraamtijd

Rijzen er nieuwe vragen omtrent de verzorging van de baby in de thuissituatie? Verloopt nog niet alles vlekkeloos na het ontslag uit het ziekenhuis? Moet het naveltje nog verder opgevolgd worden? Verloopt de borstvoeding nog niet optimaal of zijn daar nog vragen rond? Is advies nodig omtrent flesvoeding, afkolven of overschakelen op ander voeding? Is er nood aan mee kijken naar en denken over specifieke situaties zoals slaapmoeilijkheden, veel huilen, onrust, enz...? Komt het heropstarten van het werk er aan en is de organisatie hiervan onduidelijk? In deze gevallen kan ook beroep op ons worden gedaan gedurende het eerste levensjaar van het kind.

financiŽle afspraken

p
Nazorg na een verkort ziekenhuisverblijf (ambulante/poliklinische bevalling) of nazorg na een thuisbevalling

De eerste 5 dagen na de bevalling vinden er veel veranderingen plaats bij de pasgeboren baby, bij de kraamvrouw en vaak ook in het hele gezin. Immers, voor velen is het wennen aan de nieuwe situatie.

De vroedvrouw kan in deze periode elke dag langskomen en moeder (bloeddruk, bloedverlies, baarmoeder, eventuele hechtingen,...) en kind (voeding, gewicht, naveltje, kleur, hielprik,...) op medisch vlak opvolgen. Daarnaast is tijd en ruimte om vragen, onduidelijkheden en bezorgdheden aan bod te laten komen. Na deze dagelijkse huisbezoeken gedurende de eerste vijf dagen kunnen we ook verderop in de kraamtijd nog nazorg bieden.

financiŽle afspraken

p
Postnatale kinesitherapie

Tijdens de zwangerschap en de bevalling ondergaat het vrouwelijk lichaam veel veranderingen. Na de bevalling kan postnatale kinesitherapie helpen om het lichaam opnieuw sterk te maken en zo klachten te voorkomen of te verhelpen. Met opbouwende intensiteit en aangepast aan ieders niveau wordt tijdens een zestal sessies gewerkt aan de bekkenbodem-, de buikspieren, de bil- en borstspieren. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de houding en aan correcte hef- en tiltechnieken.

Een voorschrift van de arts is nodig vooraleer deelgenomen kan worden aan de postnatale kinesitherapie . Een reeks van zes sessies kost 133,56Ä, waarvan de mutualiteit een gedeelte terugbetaalt. Een eventuele hospitalisatieverzekering neemt mogelijks de rest van de kosten op zich.

De eerste sessie, waarvoor een uur wordt voorzien, plannen we individueel zodat een duidelijk beeld kan gevormd worden van eventuele problemen of aandachtspunten. De kracht van de bekkenbodem wordt geŽvalueerd. De volgende vijf sessies gaan door in groepjes van maximaal vier moeders en duren anderhalf uur. De baby's zijn uiteraard welkom. In de groep word je individueel begeleid waar nodig. Tegelijkertijd zorgt de groepsdynamiek voor sociaal contact tussen de moeders en extra motivatie.

2017:

Reeks 8: eerste individuele afspraak voor 21/11 (1u), groepssessies op dinsdag 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12, telkens van 10u tot 11u30

2018:

Reeks 1: eerste individuele afspraak voor 9/1 (1u), groepssessies op dinsdag 9/1, 16/1, 23/1, 30/1 en 6/2, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst

Reeks 2: eerste individuele afspraak voor 24/1 (1u), groepssessies op woensdag 24/1, 31/1, 7/2, (niet 14/2), 21/2 en 28/2, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst

Reeks 3: eerste individuele afspraak voor 20/2 (1u), groepssessies op dinsdag 20/2, 27/2, 6/3, 13/3 en 20/3, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst

Reeks 4: eerste individuele afspraak voor 14/3 (1u), groepssessies op woensdag 14/3, 21/3, 28/3, (niet 4/4 en niet 11/4), 18/4 en 25/4, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst

Reeks 5: eerste individuele afspraak voor 17/4 (1u), groepssessies op dinsdag 17/4, 24/4, (niet 1/5), 8/5, 15/5 en 22/5, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst

Reeks 6: eerste individuele afspraak voor 9/5 (1u), groepssessies op woensdag 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 en 6/6, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 7: eerste individuele afspraak voor 28/5 (1u), groepssessies op maandag 28/5, 4/6,NIET 11/6, 18/6, 25/6 en 2/7, telkens van 13u30 tot 15u in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 8: eerste individuele afspraak voor 5/9 (1u), groepssessies op woensdag 5/9, 12/9, 19/9, 26/9 en 3/10, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 9: eerste individuele afspraak voor 24/9 (1u), groepssessies op maandag 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 en 22/10, telkens van 13u30 tot 15u in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 10: eerste individuele afspraak voor 10/10 (1u), groepssessies op woensdag 10/10, 17/10, 24/10, NIET 31/10, 7/11 en 14/11, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 11: eerste individuele afspraak voor 5/11 (1u), groepssessies op maandag 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12, telkens van 13u30 tot 15u in onze praktijkruimte in Aalst.

Reeks 12: eerste individuele afspraak voor 21/11 (1u), groepssessies op woensdag 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12, telkens van 10u tot 11u30 in onze praktijkruimte in Aalst.

Voor inschrijving of meer informatie zijn we bereikbaar via telefoon of mail.

financiŽle afspraken

p
Borstvoedingsbegeleiding

Als vroedvrouw zijn we opgeleid en vertrouwd met het opstarten en begeleiden van de borstvoeding. Bij vragen en/of problemen gedurende het hele verloop van de borstvoeding kan dan ook altijd een beroep op ons worden gedaan worden.

Als lactatiekundige is Hanne opgeleid voor het begeleiden van speciale en moeilijke borstvoedingssituaties.

financiŽle afspraken

p
Babymassage

Een baby wordt, voordat hij ter wereld komt, 9 maanden omringd door de baarmoeder van de moeder. Hij/zij ervaart op die manier voortdurend geborgenheid via de tastzin. Daarnaast wordt hij/zij ook geregeld heen en weer gewiegd door de bewegingen van de moeder. Na de geboorte verandert het leven van een kindje dan ook danig omdat deze vanzelfsprekende geborgenheid voor een groot stuk weg valt. De tastzin blijft in die eerste maanden echter het belangrijkste communicatiemiddel en het vroegst ontwikkelde zintuig van een kind. Daarom kan babymassage veel bijdragen aan het welbevinden van het kindje en het vertrouwd geraken met zijn/haar omgeving. De Franse gynaecoloog Frederik Leboyer beweert dan ook dat liefdevolle aanraking en huidcontact even essentieel zijn voor een kindje om zich goed te ontwikkelen als voeding. Babymassage heeft tal van voordelen: het bevordert de darmwerking, sterkt het zelfvertrouwen van moeder en kind, leert een moeder nog beter haar kindje te verstaan, zorgt ervoor dat kindjes beter slapen en brengt een rustpunt in ons vaak gejaagde leven. Baby's van 6 weken tot ongeveer 6 maanden kunnen met hun moeder, vader of andere verzorger deelnemen aan de cursus. Gedurende 5 voormiddagen van 1,5uur overlopen we de techniek van de shantala babymassage. We hebben ook oog voor verschillende aandachtspunten en tips omtrent het respectvol en aangepast omgaan met je kindje. Daarnaast mag elke moeder/ouder een keer zelf ervaren hoe de massage voor haar kindje aanvoelt door een volwassenen-shantala-massage over de kleren heen van armen, rug, benen en voeten. Dit gebeurt individueel. Er wordt per moeder/ouder daarvoor een extra half uur in onderling overleg gepland. De kostprijs voor de hele cursus bedraagt 95Ä, materiaal zoals cd, mapje met handleiding, olie en onderlegger inbegrepen.

Deze reeksen vinden plaats in Ammavita Wichelen en gaan door vanaf 3 inschrijvingen.

2018:

Reeks 1: donderdag 11/1, 18/1, 25/1, 1/2 en 8/2/2018 telkens van 13.30u tot 15u in onze praktijkruimte in Wichelen

Reeks 2: donderdag 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3/2018 telkens van 13.30u tot 15u in onze praktijkruimte in Wichelen

Reeks 3: donderdag 26/4, 3/5, 17/5, 24/5 en 31/5/2018 telkens van 13.30u tot 15u in onze praktijkruimte in WichelenfinanciŽle afspraken

p

WORKSHOPS


Infoavonden over herbruikbare luiers

Volgende workshop vrijdag 27 april 2018 om 20u bij Ammavita Vroedvrouwenteam in Aalst. Inschrijving (gratis) en info: klein spook, 09 388 52 27, info@klein-spook.be.

Ook in Aalst en omstreken kiest een groeiend aantal jonge ouders voor wasbare luiers als milieu- en portemonnee-vriendelijke alternatief voor wegwerpluiers. In sommige steden dragen tien procent van de baby's wasbare luiers. Deze ouders kiezen voor herbruikbare luiers omwille van milieuredenen. Veel jonge ouders zijn onaangenaam verrast als ze merken dat wegwerpluiers wekelijks voor een extra vuilniszak restafval zorgen. Kindjes die enkel wegwerpluiers dragen, veroorzaken daarmee 1.000 kilo extra afval over hun hele luierperiode. In heel Vlaanderen bestaat 8 procent van het restafval uit wegwerpluiers. Herbruikbare luiers zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook beter voor de gezondheid van de baby. Ze zorgen voor minder uitdroging van de huid en veroorzaken minder allergische reacties. Bovendien zijn herbruikbare luiers goedkoper. Per kind kunnen ouders tot 800 euro besparen. Voor een tweede kind is de besparing nog groter. Nog een voordeel: kinderen met herbruikbare luiers worden sneller zindelijk. Om op de vraag naar informatie in te spelen, organiseert het Aalsterse Vroedvrouwenteam Ammavita in samenwerking met de Gentse gespecialiseerde webshop Klein Spook sinds kort gratis informatieavonden over herbruikbare luiers in Aalst en Wichelen. Tijdens een dergelijke avond krijgen de geÔnteresseerden een overzicht van de nadelen en de voordelen van herbruikbare luiers, de verschillende luiersystemen die er bestaan, hoe het gebruik van wasbare luiers in de praktijk gaat en nog heel wat extra informatie. Bovendien kunnen ze de luiers ook meteen uitproberen op een pop of op hun eigen baby.

Voor meer info en inschrijvingen: www.klein-spook.be, info@klein-spook.be
p
infoavond ergonomisch dragen van baby's en kleine kinderen

In 2018 gaan de infoavonden door op dinsdag 23/1, dinsdag 26/6 en dinsdag 23/10, telkens van 20u tot 22u, in onze praktijkruimte in Wichelen. Deelname kost 15Ä per (toekomstig)(groot)ouder(paar). Inschrijving en info: 0470 52 03 15 of info@ammavita.be

Baby's en kleine kinderen ervaren graag aanraking van mama of papa of een ander vertrouwd iemand. Ze moeten ook getroost worden, vervoerd worden en vragen soms aandacht op momenten dat je je handen vrij moet hebben. Voor al die momenten kan het prettig zijn als je een goed systeem hebt dat je helpt om je kindje te dragen. Op deze infoavond wordt besproken welke principes gelden voor een ergonomische draagmethode voor 'drager' en kind. Daarnaast overlopen we de verschillende systemen met elk hun voor- en nadelen. Er zijn dan ook demonstraties van de verschillende systemen en nadien is er de mogelijkheid tot zelf uittesten. De avond wordt gegeven door Hanne, zij volgde een opleiding tot draagconsulente bij Ulrike HŲwer, oprichtster en docente van de Trageschule Dresden.

p